• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

You are here

Josquin a jeho následníci

Wednesday, 23 September, 2020 - 20:00
Kapitulní síň augustiniánského opatství, Brno (Staré Brno)
Mariánská moteta Josquina Desprez a mše Antoine Fevina Ave Maria z brněnského renesančního sborníku s doprovodem harfy a trombónů.