• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

You are here

Illumina faciem tuam

Carlo Gesualdo da Venosa
Lyrics

Illumina faciem tuam
super servum tuum,
salvum me fac in misericordia.
Domine non confundar
quoniam invocavi te.

Rozjasni svou tvář
nad služebníkem svým,
pro svoji lásku zachraň mě!
Ať nejsem zahanben, Hospodine,
když k Tobě zní mé volání!