• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

You are here

In monte Oliveti

Roland de Lassus
Lyrics

In monte Oliveti
ad patrem oravit:
Pater si fieri potest
transeat a me calix iste.
Spiritus quidem promptus est
caro autem infirma.
Fiat voluntas tua.

Na hoře Olivetské
modlil se Ježíš k Otci:
Otče můj, je-li to možné,
odejmi ode mne tento kalich.
Duch je silný,
tělo však slabé.
Staň se vůle tvá.