• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

You are here

Ibant Magi

Francisco Guerrero
Lyrics

Ibant Magi
quam viderant
Stellam sequentes praeviam;
Lumen requirunt lumine

Deum fatentur munere.

Putovali mágové,
následujíce
hvězdu na východě.
Tím světlem hledali toho,
který je sám světlo.
Bohu přinesli dary.

Tematický program: