• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Magnificat

Arvo Pärt
Text skladby

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillæ suæ: ecce enim
ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna
qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius
a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam
in bracchio suo,
dispersit superbos
mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiæ suæ,
Sicut locutus est
ad patres nostros,
Abraham et semini eius
in sæcula.

Duše má velebí Pána
a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení. Hle, od této chvíle
budou mne blahoslavit
všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci
ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu
svým ramenem,
rozptýlil ty,
kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil
našim otcům,
Abrahamovi a jeho potomkům
na věky.