• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

From life to life

Petr Eben
Text skladby

O wheat
whose crushing was for bread,
o bread
whose breaking is for life,
o life, your seeming
end is seed,
a seed for wheat,
our bread and life.

O fruit
whose crushing
was for wine,
o wine
whose flowing is to blood,
o blood, your pouring out
is life,
our life in you,
o fruitful vine.

O Christ
whose crushing was
for love,
o love
whose spending was to death,
o death,
your final breath
is birth,
our birth
to everlasting life.

Budiž pozdravena pšenice,
z níž rozdrcené vzniká chléb.
Buď zdráv chlebe,
jehož lámání přináší život,
Živote, Tvým zdánlivým
koncem je sémě,
pšeničné semínko,
náš chléb a život.

Budiž pozdraveny hrozny,
z nichž rozdrcených
vzniká víno,
Buď zdrávo víno,
vylévané v krev,
Krvi, tvé prolévání
znamená život,
Život v Tobě,
plodný vinný keři.

Budiž pozdraven Kristus,
který se nechal rozdrtit
pro lásku,
Buď zdráva, lásko,
která se za nás k smrti obětuješ,
Smrti,
tvým posledním dechem
je zrození,
Naše zrození
k věčnému životu.

Tematický program: