• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Budiž pochválen Bůh na výsosti

kancionál Jiříka Hlohovského
Text skladby

Budiž pochválen Bůh na výsosti,
se Synem svým v jedné bytnosti,
kterýž že se nám narodil,
nás od ďábla vysvobodil.

Dítě slavné, dítě sličné,
Dítě původ slávy věčné,
které se nám narodilo,
životem nám posloužilo.

Krále toho na výsosti,
chvalme srdečnou radostí,
prosíc žádejme společně,
by nás ráčil spasit věčně.

Tematický program: