• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Vous êtes ici

Josquin a jeho následníci

Mercredi, 23 Septembre, 2020 - 20:00
Kapitulní síň augustiniánského opatství, Brno (Staré Brno)
Mariánská moteta Josquina Desprez a mše Antoine Fevina Ave Maria z brněnského renesančního sborníku s doprovodem harfy a trombónů.