• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

Jste zde

Rorate coeli

Henrik Ødegaard
Text skladby

Rorate caeli desuper,
et nubes pluant iustum.

Ne irascaris Domine,
ne ultra memineris iniquitatis:
ecce civitas Sancti
facta est deserta:
Sion deserta facta est:
Jerusalem desolata est:
domus sanctificationis tuae
et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te
patres nostri.

Rorate caeli desuper,
et nubes pluant iustum.

Peccavimus, et facti sumus
tamquam immundus nos,
et cecidimus
quasi folium universi:
et iniquitates nostrae
quasi ventus abstulerunt nos:
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu
iniquitatis nostrae.

Rorate caeli desuper,
et nubes pluant iustum.

Dej rosu, nebe nad námi,
ať z oblak skane spása.

Odlož svůj hněv, ó Pane náš
a zapomeň na naše nepravosti.
Hle, tvé svaté město
je pouští,
opuštěný je Sion,
Jeruzalém je liduprázdný,
to místo Tobě zasvěcené,
dům tvé slávy,
kde k chvále zpívali
otcové naši.

Dej rosu, nebe nad námi,
ať z oblak skane spása.

Pro hříchy své
stali jsme se lidem nečistým
a odpadli jsme
jako zvadlé listí.
Jako vichr nás uchvátily
naše viny,
když jsi před námi ukryl svou tvář
a vydal nás napospas
nepravosti naší.

Dej rosu, nebe nad námi,
ať z oblak skane spása.

Tematický program: